Privata hem

Villa T

Omfattande ombyggnad av villa för en barnfamilj i ett hus från 20 talet.
Arbetet omfattade både ombyggnad av hus och utformning av inredningen. Ett arbete som utfördes i ett nära samarbete med beställaren. Fastigheten var i stort behov av renovering. Planlösningen ändrades på alla våningsplan. Mellan kök och matrum öppnades upp, så att köket fick en mer central plats i bostaden.
Fasaden putsades om, alla fönster och dörrar byttes ut. Nya ytskikt, special ritade fasta inredningar, nya badrum och inredning av rå vinden. Från matplatsen kompletterades med stora glasade fönsterdörrar mot en stor altan i trädgården.
I trädgården ritades ett mindre Orangeri och trädgården iordningställdes i samarbete med Mikado’
och en landskapsarkitekt. Projektet genomfördes delvis i samarbete med Landström Arkitekter.
Sundberg Arkitekter var uppdragsansvarig.