Kommersiellt

Gustavsberg vårdcentral

Gustavsbergs nya vårdcentral öppnades våren 2006. En kontors och lagerbyggnad från 60-70 talet är ombyggd för att möta den vision av vårdcentral som utvecklats i samarbete med verksamhetschefen och interna arbetsgrupper. Vårdcentralen flyttade sin verksamhet från slitna mörka lokaler inne i Gustavsbergs centrum. Verksamheten hade vuxit och behövde större lokaler. Verksamhetschefen såg möjligheterna med en äldre kontorsfastighet nere i hamnen. Majoriteten av mottagningsrummen är placerade med sjöutsikt. Stor vikt har lagts vid utformning av väntrummen och väggarna där pryds av fotokonst/naturbilder från Stockholms Skärgård vilket är vårdcentralens upptagningsområde.
I lokalerna ryms även en stor hörsal som används för föreläsningar, danskurser, musikframträdanden mm både internt och för externa gäster. En stor Rehab avdelning och ungdomsmottagning ingår i verksamheten.
Landström Arkitekter var uppdragsansvaring för att projektera ombyggnad av lokalerna. Sundberg Arkitekter var uppdragsansvarig för utformning av inredningen.